Steeds beter worden

We leven in een maatschappij waarin we heel gelukkig kunnen zijn maar ons soms ook gevangen voelen.

Het is een prestatie-maatschappij, waarin je altijd vooruit leeft en het de bedoeling is dat je steeds beter wordt.

Wat zou het geweldig zijn als we deze gedachte kunnen waarmaken, om steeds beter te worden.

Helaas lukt dat ons niet allemaal, heel vaak zelfs lukt dit helemaal niet. We maken er maar het beste van, maar het kan een moeilijke weg zijn om je plek te vinden in de wereld.

Of soms heb je het juist goed voor elkaar, maar stort alles in omdat je overspannen raakt, of oververmoeid, of ziek, of er gebeuren dingen waar je geen invloed op hebt.

Via de huisarts, POH of bedrijfsarts is er ondersteuning mogelijk bij psychische klachten. Als dit niet voldoende is, kan de werkgever een bedrijfspsycholoog inschakelen. Ik werk zonder wachttijden en op uurbasis.

Vaak zijn enkele gesprekken voldoende om bijvoorbeeld een wachttijd te overbruggen, of de communicatie tussen werkgever en werknemer te herstellen. Ik help met het maken van een plan voor re-integratie en bewaak de eisen voor de Wet Verbetering Poortwachter. Ik ga uit van korte lijnen en heldere communicatie, ik zorg ervoor dat verwachtingen worden uitgesproken en zonodig worden bijgesteld.

Neem contact op voor een kennnismaking.